... op de website van Muziekvereniging Excelsior te Scharnegoutum.

Muziekvereniging Excelsior Scharnegoutum is een vereniging die als doel heeft het beoefenen van blaasmuziek.

De vereniging is een fanfareorkest met een rijke geschiedenis die begint in het oprichtingsjaar 1923.

De vereniging heeft in het wat verdere verleden een bijzonder succesvol bestaan geleid onder de in friesland algemeen bekende dirigent Wiebren Valkema en musiceerde toen in de hoogste afdeling van de hafabra.

Een nieuwe groeiperiode ontstond onder de stimulerende leiding van  dirigent Jan Hibma uit Oosthem en het A-orkest bestond in die periode uit ongeveer 50 leden. Nadien hebben o.a. Gatze Hielkema, opnieuw Jan Hibma en Roelof Bakker als dirigenten de vereniging geleid.

Ook is, na een periode waarin nog maar enkele leerlingmuzikanten elders waren ondergebracht, een jeugdorkest geformeerd dat onder de naam 'JESband.nl' (Jeugd Excelsior Scharnegoutum) naast het A-orkest een waardevolle bijdrage levert aan het verenigingsleven en dat inmiddels 19 leden telt. De Jesband groeit door en dat beloofd een goede toekomst voor de vereniging. Dat hierin wordt samengewerkt met vereniging de Harmonie uit Sneek, geeft de Jesband een extra goede basis.

Na ongeveer 5 jaar, waarin het A-orkest met veel muzikaal enthousiasme door Tjeerd Barkmeijer werd geleid, hebben we in Meine Verbeek een zeer ervaren dirigent gevonden. De Jesband wordt geleid door dirigent Fokje de Jong. Meine en Fokje bieden de vereniging samen een stevige basis en deze samenwerking ondersteunt het bestuur op een prettige wijze.

Excelsior wil zich profileren als een vereniging waar muzikale vorming wordt verbonden aan het geven van concerten, deelname aan muziekconcoursen, zonder uit het oog te verliezen dat de vereniging een actieve bijdrage levert aan het leven in de dorpsgemeenschap. Daarbij horen bijdragen aan kerkdiensten, het tweejaarlijkse dorpsfeest, maar bijvoorbeeld ook de dodenherdenkingen op 4 mei.

Veel enthousiasme is er bij dirigenten, bestuur en leden ook voor het organiseren van wat genoemd kan worden de wat grootschaliger evenementen. Een voorbeeld hiervan is Zwette Night Music dat de vereniging inmiddels 6 keer organiseerde en wat wordt uitgevoerd in de zomerperiode op het terrein van It Swettus in Scharnegoutum.

Het bestuur van Excelsior