Op 5 maart gaat de jesband samen met het A-korps van Excelsior het muzikale verhaal omtrent Wieger voor AMV'ers uitvoeren.

De AMV-leerlingen van Skearnegoutum, Reahûs, Gau en Tersoal mogen zelf ook laten horen wat ze de afgelopen twee jaar geleerd hebben bij meester Michiel en de juffen Reinou en Borjül.

Het wieger-wordt-wakker-verhaal wordt van 19.00-20.00 u. uitgevoerd. We verwachten natuurlijk de ouders en verdere familie van de AMV'ers. Ook klasgenoten die geen AMV volgen maar wel graag willen komen, zijn van harte welkom. 

Oant sjen op woansdei 5 maart!