De leden van de jesband tijdens een optreden in Sneek, op uitnodiging van fanfare De Harmonie.

We hebben momenteel de volgende leden:

Folkert    Boschma
Martinthe    Brouwer
Fernando    Droogh
Rimmer    Jansma
Leanne    Lijzenga
Oane    van der Meer
Lisette    Naberman
Jorrit    Pieksma
Jildert    Rijpma
Wytse    Rijpma
Yme    Schrichte
Domin    Silvius
Bo    Slot
Eva Anke    Sypersma
Elyne Neeltje    Tjalsma
Allard     Verheus
Dieuwe    Verheus