Fanfare Excelsior vindt het van het grootste belang om kinderen al op jonge leeftijd te interesseren voor het spelen in de fanfare. Muzikale vorming is volgens ons belangrijk voor een kind.

Het verrijkt je leven als je samen met anderen muziek kunt maken. Natuurlijk kan een kind ook voor andere vrijetijdsbesteding kiezen. Keuze genoeg, denk maar aan de sport. Het voordeel van muziek maken is dat je, doordat je je kennis hebt vergroot anders en intenser naar muziek luistert, er meer waardering en belangstelling voor hebt. Ook andere muziekstijlen weet je te waarderen. En omdat je het notenschrift kent  begrijp je ook hoeveel er bij komt kijken om muziek te maken.

Voor de vereniging is de werving ook van groot belang, immers zonder de aanwas van jeugd is er voor een vereniging geen lange toekomst beschoren. Er zijn altijd veranderingen in het ledenbestand. Mensen komen, maar gaan ook weer, bijvoorbeeld door studie, beroep of door het ouder worden.

De werving van leerlingen begint wanneer kinderen op de lagere school het zogenoemde AMV onderwijs volgen. AMV wil zeggen Algemene Muzikale Vorming en die wordt verzorgd door docenten van het Centrum voor de Kunsten in Sneek. In vroeger jaren ging het dan om het leren lezen van muzieknoten en andere muziektekens en het bespelen van een blokfluit. Tegenwoordig wordt vaak ook gebruik gemaakt van keyboards.

Onze vereniging moet actief werven. Wanneer dat niet gebeurt blijkt dat veel kinderen na de amv lessen op school niet verder gaan met muziek. Of zij kiezen voor een heel andere richting dan voor een instrument dat in een harmonie-, fanfareorkest of brassband kan worden bespeeld. Op zich is een andere keuze prima, maar voor onze vereniging betekent dat op (niet eens zo lange) termijn ledenverlies wat uiteindelijk kan leiden tot het verdwijnen van de vereniging.

Daarom houden we jaarlijks een presentatie op de school in eigen dorp, maar ook in de dorpen om ons heen en bieden kinderen een aantal gratis proeflessen en een instrument aan.  Na deze lessen, die we feestelijk afsluiten, vragen we de kinderen door te gaan met lessen bij de muziekschool, die overigens vaak in Scharnegoutum kunnen worden gevolgd.