Excelsior 1899

Een stukje Geschiedenis

Het moet in het jaar 1899 zijn geweest dat er in Scharnegoutum een fanfare bestond. Hoeveel en welke leden en welke dirigent er toen voor stond is niet bekend.

Er werd in die tijd nog weinig beschreven. Ook kan het geweest zijn dat door brand van het voormalig gebouw 'Rehoboth' veel verloren is gegaan. Deze fanfare moet ongeveer 12 jaar hebben bestaan.

 

 

In 1923 waren er enkele inwoners van Scharnegoutum die de fanfare nieuw leven in wilden blazen en zo is 'Excelsior' officieel op 24 mei weer opgericht. De heer D. Folkerts werd eerste voorzitter en de heer H.J. Glastra-van Loon tweede voorzitter. Er werd een bazaar gehouden om instrumenten te kopen. Die bracht f 800,- op. Voor die tijd veel geld. De eerste dirigent werd de heer W. Muizelaar. Deze kreeg f 4,- per repetitieavond, waarvoor hij de leerlingen ook nog moest opleiden.

 

Excelsior 1923

 

Excelsior 1925

 

Het korps heeft weel ups en downs meegemaakt onder andere de Tweede Wereld oorlog. Door veel inzet van dirigent en leden in die tijd is Excelsior er nog steeds. Zo ook in de latere jaren met de heer S. Wijbenga van Nijland, die ook veel leden heeft opgeleid.

 

Excelsior Augustus 1946 - Menaldum

 

 

Excelsior 1948 - Jubileum

 

 Excelsior Jaar Onbekend

 

Excelsior September 1958 - Nieuwe Drumband

 

Excelsior Jaar Onbekend

 

Met de heer W. Valkema klom het korps in 1975 op tot de Super-Ere afdeling en behaalde de vereniging een Eerste prijs. Door de stimulans van de heer Valkema en de muziekschool van Sneek, leerden de jeugdleden hun instrumenten goed te bespelen.

 

Excelsior Jaar Onbekend - Concours Drachten

 

Excelsior 1970 - Concours Drachten

 

In 1976 kwam de heer T. Verbeek die onze vereniging 10 jaar heeft gedirigeerd. Met hem behaalden we veel eerste prijzen, zelfs waren we nog een keer dagwinnaar van het concours in Leeuwarden. Door de steun en bezieling van de heer Verbeek met Excelsior heeft het korps steeds hoge ogen gegooid op het muzikale vlak.

 

Excelsior Jaar Onbekend

 

Excelsior Jaar Onbekend

 

Excelsior Maart 1991 - Concours Drachten 1e Prijs

 

Momenteel is Jan Hibma onze dirigent. In 1998 hebben we samen met EDOZA, welke ook door Jan Hibma wordt gedirigeerd, een concert gegeven in de Vituskerk in Blauwhuis. Hier kregen we grote waardering voor.

 

Excelsior 1998

 

In zeer goede sfeer wordt er op woensdagavond gemusiceerd. Voor de toekomst heeft Excelsior weer veel plannen, waaronder het deelnemen aan concoursen, het verlenen van onze medewerking aan festiviteiten en kerkdiensten.